Adunarea ordinară a Societății de Micobacteriologie Clinică din Republica Moldova din 27 mai 2022

La data de 27 mai 2022 a avut loc adunarea ordinară a Societății de Micobacteriologie Clinică din Republica Moldova. Evenimentul s-a desfășurat în incinta Laboratorului Național de Referință în microbiologia tuberculozei al IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, fiind difuzat concomitent și on-line.  A fost propus pentru discuții Curriculum Vitae a Societății de Micobacteriologie Clinică …

Acreditarea Laboratorului Național de Referință în microbiologia tuberculozei conform SM SR EN ISO 15189:2014

SM SR EN ISO 15189:2014 Conform deciziei Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) nr. 78 din 24.05.2022, Laboratorul Național de Referință în microbiologia tuberculozei a fost acrediatat conform standardului SM SR EN ISO 15189:2014. Cu acest prilej, înaintăm un mesaj de felicitare întregului colectiv, dorindu-vă prosperitate, perseverență și noi realizări.

Istoria și Filozofia Societății de Micobacteriologie Clinică din Republica Moldova

Asociația Obștească „Societatea de Micobacteriologie Clinică din Republica Moldova” a fost înființată pe data de 12 ianuarie 2016, iar pe data de 14 ianuarie 2016 a fost eliberat Certificatul de Înregistrare, cu numărul 1016620000077, de către Ministerul de Justiție. Scopul Societății Micobacteriologie Clinică din Republica Moldova constă în crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru toți …